Velkommen

Velkommen til Helsiplan.no, en nettside som skal sette fokus på miljø- og helseutfordringer Norge står ovenfor og hvordan vi som enkeltmennesker kan hjelpe både oss selv og lokalsamfunnet vårt.

Miljøutfordringer og forurensing er ikke noe nytt i dagens samfunn. Vi vet meget godt alle sammen at vi lever i en verden med et enormt overforbruk av alle de ressurser vi har til rådighet. Om vi fortsetter i samme tempo som nå, vil vi gjøre uopprettelig skade på både samfunnet og miljøet. Vi som jobber i helseiplan ønsker å informere og utdanne det norske folk om de problemene vi har har i dag og problemer vi vet kommer dersom vi ikke endrer kurs.

Helseplager.

Helseplager grunnet forurensing øker hvert eneste år. Plager vi før ikke kunne si med sikkerhet var grunnet forurensing, vet vi dag med sikkerhet hvor kommer fra og vi vet hvordan vi kan begrense det. Spørsmålet blir, er vi som innbyggere villig til å ta vår del av ansvaret eller skal vi bare lene oss tilbake og la stat og regjering finne løsninger? Løsninger som i de fleste tilfeller betyr at vi får nye lover og regler å forholde oss til og ekstra kostnader relatert til alt som har en negativ innvirkning på miljøet, som for eksempel køprising som nå innføres i flere og flere norske byer. I håp om å redusere svevestøvet i større byer og tettsteder skal vi nå betale ekstra for å kjøre bil i perioder med mye forurensing. Staten håper med dette å oppfordre flere til å benytte offentlig transport, eller la bilen stå og utsette dagens gjøremål til et tidspunkt hvor forurensningen er lavere. Er det virkelig slik at vi må straffes for å ta vår del av ansvaret? Burde vi ikke som voksne oppegående mennesker ta ansvar selv? Vi vet jo alle at bilkjøring er den største miljøsynderen, og helseplagene forbundet med svevestøv koster samfunnet millioner hvert år. Hvorfor gjør ikke vi som enkeltindivider mer? Mange tenker nok at dette skjer ikke meg, helseplager som er forårsaket av forurensing kommer ikke til å påvirke meg direkte, så hvorfor skal jeg bry meg. Vi mener det er en altfor enkel unnskyldning, om det påvirker deg direkte eller ikke er ingen grunn til å ikke ta ansvar.

Miljø er mer enn forurensing.

Når man snakker om miljø og miljøproblemer tenker de fleste på forurensning og global oppvarming, men miljø er mer enn bare forurensing og global oppvarming. Miljø er også trivsel og samhold. Miljø er nabolaget vårt og byen vi bor i. Om vi snur litt på tankesettet vårt og tenker mer på hva miljø betyr i en mindre skala og ser bare på vårt nærmiljø, blir det kanskje lettere å ta hensyn til det store bildet. Når gjorde du sist noe for ditt lokalmiljø? Når tok du deg sist en tur i parken og snakket med dine medborgere. Ved å innta en aktiv rolle i ditt lokalsamfunn kan du gjøre mer for miljøet enn du kanskje tror. Skal vi overkomme de utfordringer vi står overfor må vi stå sammen og dele byrden.