Boligbygging i dag for morgendagens eldrebølge

En god bolig er avgjørende for en god alderdom. Så hva gjør vi i Norge i dag for å ruste oss mot eldrebølgen? Flere sentrale aktører og boligbyggelag prøver å finne en løsning på nettopp dette spørsmålet. Alle ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, for som mennesker er vi opptatt av å kunne klare oss selv og verne om vårt privatliv. Så hva kreves det av en bolig som skal være tilpasset eldre mennesker? En rekke konferanser har vært avholdt verden over i håp om å kunne finne svar på hvordan vi best kan bygge for morgendagens eldrebølge.

Byggestandard

I dag finnes det ingen standard for hva en bolig beregnet på eldre skal inneholde eller hvordan den skal utformes. Man har i mange år fulgt standarden av UU i Norge, men den ser man nå at ikke tar nok hensyn til eldrebølgen. Alle mennesker, eldre som unge, har krav på en bolig og en hverdag som tar hensyn til deres behov. En bolig er ikke bare et sted å holde varmen, en bolig i dag må må kunne sørge for at de eldre har en mulighet til å klare seg selv i det daglige. Den må tilpasses slik at daglige gjøremål som blir vanskeligere med alderen, fortsatt kan utføres av de eldre selv, uten hjelp fra familie eller hjemmehjelp.

Nå er det ikke slik at vi ikke bygger boliger for eldre i Norge i dag, det gjør vi, men det er alle boliger bygd med utgangspunkt i universell utforming. Med andre ord har disse byggene heis, ramper for rullator, vide døråpninger og dørstokker som er fjernet. Alle disse kravene er vel og bra, men de sikrer ikke at eldre mennesker kan bo hjemme på egenhånd.

Se til Nederland

Norge er ikke alene om å møte en eldrebølge i døren så og si, men det finnes land som er kommet atskillig lengre i sine forberedelser enn vi er i Norge. Det er på tide å se til land som Nederland hvor de har jobbet strategisk mot et bedre samfunn for de eldre i en årrekke. I Nederland har de bygd hele landsbyer for de eldre. De er designet slik at menneskene som bor der i størst mulig grad kan leve normalt og aktivt slik de har gjort tidligere. Størrelsen på de små samfunnene variere fra 80 til 250 innbyggere, og inneholder kafeer, grøntareal, supermarked, underholdningstilbud, restauranter og legekontor. I tillegg har hver landsby et eget team med sykepleiere og hjelpearbeidere som er tilgjengelig for beboerne døgnet rundt. Mange vil si at dette er bare et fancy gamlehjem, men faktum er at alle studier viser at disse type landsbyer sparer Nederland for milliardbeløp hvert år. De eldre som bor i disse byene har en bedre livskvalitet enn beboere på tradisjonelle eldrehjem. De er mindre syke og de trenger mindre hjelp fra det offentlige i sine daglige gjøremål. Alle boligene er tilpasset de eldres behov ut fra deres bakgrunn og sykdommer. Dette vil si at boliger der demente skal bo er tilpasset deres behov og alle potensielle farer er redusert eller fjernet helt. Et eksempel er at en eldre dement kan ikke selv justere temperaturen på vannet i dusj og vask. De er forhåndsinnstilt slik at man ikke kan brenne seg, og det samme gjelder stekeovn som slår seg av automatisk om man skulle glemme den eller den blir slått på uten at det er en kjele på den. Videre er alle hjem utstyrt med fallalarmer, men ikke den typen vi er vant med i Norge. Her er det sensorer som oppfatter om et menneske ligger livløst på gulvet i mer enn 3 minutter.

Alle boligene er også utstyrt med kjøkkenbenker og skap som kan justeres automatisk for å tilpasse seg høyden til beboeren. Alle husene er i tillegg utstyrt med automatiske støvsugere som kun fungerer på nattestid eller når boligen er tom. Slik unngår man at beboeren risikerer å snuble i maskinen. Nederland har kommet utrolig langt i dette arbeidet og nye smarte løsninger introduseres årlig. Vi vet at Norges eldre befolkning øker kraftig, og innen 2030 vil antall eldre over 80 år i Norge være økt med 50% fra det det er i dag. Vi kan ikke vente lengre, arbeidet med boligbygging for eldre må starte nå og vi bør se til Nederland for løsningene.