Bruk bytilbudet – få et bedre liv

Man kan knapt åpne en avis eller se en nyhetssending i dag uten at miljøet og miljøproblemer er del av overskriftene. Mange mener at miljøproblemene og den globale opvarmning alle snakker om, bare er tull. Verden går i sykluser og ordner seg selv, mener de. Andre mener vi står ovenfor et problem vi som mennesker aldri vil klare å løse. Det finnes en rekke ulike måter vi som enkeltmennesker kan bedre miljøet på; vi kan begrense våre private utslipp, vi kan unngå å kjøre dieselbil, vi kan bytte ut vår gamle vedovn med rentbrennende pelletsovner og vi kan installere sparedusj, bare for å nevne noen. Men viktigst av alt er hva vi gjør for miljøet rundt oss. Kanskje det er på tide at vi tar et steg tilbake, ta oss tid til å tenke over hva ordet miljø faktisk betyr. Miljø er ikke bare forurensning og utslipp, miljø er våre omgivelser og vårt nabolag. Mange vil hevde at en enkelt person kan ikke gjøre noe utslag på verdens forurensningsproblem uansett, men en enkelt person kan helt klart gjøre noe for nærmiljøet sitt. Ikke bare kan man hjelpe andre, men man kan sørge for å berike sitt eget liv.

Byens mange tilbud

I dag bor det flere mennesker på mindre arealer enn noen gang før, og våre byer består i stor grad høye bygg av stål og betong hvor mennesker springer rundt som i en maurtue på vei til jobb, trening eller supermarkedet. Vi tar oss ikke lengre tid til å nyte hverdagen og hva byen og nærmiljøet har å tilbys oss. Ettersom mennesker samler seg på mindre områder, øker også naturlig nok tilbudet i disse områdene; nye restauranter, bibliotek, parker og barer. Tilbudene er der, men vi er ikke flinke nok til å bruke dem. Vi er ikke flinke nok til å se hva som er rett under nesen vår. Det norske folk jobber i dag 3 timer mindre hver dag enn de gjorde for 40 år siden, men vi har fortsatt ikke tid til å nyte hverdagen.

Ta hverdagen tilbake

Det er på tide vi sier stopp. Det er på tide vi tar fritiden vår tilbake. Det er på tide at vi gjør en innsats for oss selv og vårt nærmiljø. Ved å benytte seg av de fantastiske tilbudene byene har å tilby, blir alle en viktig brikke for å forbedre nærmiljøet der de bor. Det finnes en rekke undersøkelser som viser at i byer og tettsteder der innbyggerne samler seg rundt de kulturelle tilbudene som tilbys, oppnår man både lavere kriminalitet og økt livsglede blant innbyggerne. Andre undersøkelser viser at et sterkt lokalsamfunn også har en positiv effekt på den generelle helsetilstanden til befolkningen. Mange mennesker føler i dag at de lever i et lite inkluderende og kaldt samfunn, et samfunn hvor folk er seg selv nærmest og ikke har tid til sine medborgere slik man hadde før i tiden. Ved å innta en aktiv rolle i lokalsamfunnet der man bor, vil man ikke bare oppnå en berikning av eget liv, men man vil lære andre mennesker å kjenne, man vil lære seg å se ting fra andres synspunkter og man kan være en inspirasjon for andre medlemmer av lokalsamfunnet.

Ønsker man seg et bedre miljø og bedre livskvalitet er løsningen enklere enn man tror. Svaret ligger trolig rett utenfor døren din, så ta deg en tur ned på nærmeste bibliotek eller spaser deg en tur i parken, inviter naboen du bare hilser på når dere passerer hverandre på vei til jobben om morgenen med på en lokal kafe, eller meld deg på et dansekurs. Dørstokkmila er aldri enkel å overkomme, men jo mer man ønsker det, jo enklere blir det.