Las Vegas står i fare

Norge er en oljenasjon, men vi har ressursene, kunnskapen og befolkningen nødvendig for å bli ledende innen fornybar energi. Vi kan lære av skrekkeksemplene rundt om i verden, og Nevada og Las Vegas er to av disse. I likhet med Norge, er Las Vegas bygget på en på mange måter skitten industri som tjener gode penger, men som ikke er fremtidsrettet. Casinobransjen handler om det å forbruke og tjene raske penger, enten dette er fra spilleautomater eller rundt pokerbordet. Samtidig er området en gigantisk turistdestinasjon for hele verden, og får stadig vekk besøkende som ønsker å bruke penger på casinoer og underholdningstjenester i følge spillnettstedet NorgesKasinoer.org. Dette er en melkeku som er vanskelig å avvenne seg, nettopp fordi den bringer inn masse penger, slik som oljeindustrien i Norge.

Klima endrer regionen

Økende klimaendringer vil skape skiftende temperaturer og værmønstre som vil ha stor påvirkning på Nevada sin turistindustri, og legger økende press på dens kritiske vannbeholdning. For å forhindre denne prosessen i å øke i styrke, må Nevadas politikere og stemmeberettigede støtte statlig, regional, nasjonal og internasjonal politikk som tar sikte på å redusere utslipp av miljøskadelige gasser. Dette vil ikke bare forhindre skader på miljøet, men også bidra til økt utvikling av fornybare energiressurser.
Ifølge en nasjonal spørreundersøkelse på økonomisk tillit, kom Nevada på sjetteplass i landet over hvem som er mest pessimistisk angående sin stats økonomiske fremtid. Finanskrisen i 2007 rammet Nevada spesielt hardt, og staten har vært blant de tregeste til å komme seg igjen.

Staten vil snart få nye utfordringer. Endret klima vil påvirke statens økonomiske motorer, spesielt turistindustrien, gjennom svingende tilgang til vann og økte temperaturer. Uten raske og effektive tiltak for å forhindre klimaendringer vil Nevada bli mer og mer sårbar for potensielt store økonomiske endringer.

Vannressurser minker

Sørlige Nevada har mindre og mindre vann og ta av, bruken er rett og slett ikke bærekraftig. Lokalt grunnvann har for lenge siden blitt tømt, og staten bruker langt mer vann per år enn hva de har blitt tildelt av føderale myndigheter.

Konsekvensene av vannmangelen er store, føderale myndigheter har allerede gitt beskjed om at den ikke vil bidra med vann til nye leilighetskomplekser. I tillegg har man også skapt svært kostbare og kontroversielle prosjekter for å få tak i ytterligere vannressurser, dette inkluderer en fabrikk i Mexico som skal avsalte havvann, en rørledning som skal hente vann fra Mississippi, og et forsøk på å hente opp grunnvann fra rurale Nevada. Flere av disse prosjektene er svært dyre, og er heller ikke miljøvennlige.

Farlige prosjekter

Slike prosjekter vil skape nye vannressurser, men til langt høyere kostnader enn hva som nå er tilfellet, i tillegg til at prosjektene er kontroversielle og lite gjennomførbare.

Grunnvannsprosjektet vil f.eks. kreve godkjennelse og lisenser fra flere statlige byråer, og blir allerede utfordret i rettssaler pga. deres potensielle påvirkning på eksisterende grunnvann og overflatevann, samt plante- og dyreliv under føderal beskyttelse. Slike prosjekter vil nemlig frarøve store områder for grunnvann, og vil dermed true dyre- og planteliv i et stort område, inkludert utrydningstruede dyrearter. Samtidig vil mindre vegetasjon, pga. vannmangel, også innebære flere sandstormer i området. Slike problemstillinger vil skape uenigheter og konflikter mellom urbane områder som Las Vegas, og bønder i rurale Nevada.

Det er uansett ventet at regionen vil oppleve økt vannmangel i tiden som kommer. Elvene fra fjellene i nord er forventet å bli mer konsentrert på vinteren og våren fordi snøen vil smelte tidligere enn vanlig, men dette betyr samtidig at grunnvann ikke vil bli fylt opp i like stor grad som tidligere. Samtidig er det ventet at de store elvene vil ha mindre vann i seg enn tidligere, og at det dermed er uforsvarlig å tømme disse ytterligere.