Om universell utforming

Universell utforming, eller UU som det er kjent som i bransjen, er bruken av livsløpsstandard i samfunnsplanlegging, arkitektur, design og utvikling av produkter. Tanken bak universell utforming er at alle skal kunne delta i samfunnet uansett hvilken funksjonsevne den enkelte person har, og uten at man skal måtte ty til spesialløsninger. Videre brukes UU i produksjonen av alt fra kjøkkenutstyr til infrastruktur. Et bygg som er utformet etter universell utforming-prinsippet vil ikke skille seg fra andre bygg på noen måte, med unntak av at bygget kan brukes sømløst av en person med funksjonshemming. Hovedtanken bak Universell utforming er at produktet, være det seg et bygg eller en boksåpner, skal kunne brukes av alle.

Design for alle

Et annet begrep for universell utforming som mange nok har hørt før er “Desig for alle” eller “Inkluderende design”. Ifølge Norsk designråd stammer universell utforming fra USA og et prosjekt universitetene i New York og North Carolina startet i 1998. Hensikten med prosjektet var å se på muligheten for å utvikle produkter som passet alle brukere uten at det gikk utover design.

Prosjektet vakte stor oppsikt også utenfor USA. Tankesettet til studentene slo virkelig an blant både designerer og arkitekter verden over. Flere av produktene studentene utviklet i løpet av prosjektet ble senere satt i produksjon og mottok en rekke priser for design og nytenkning.

I 2001 gikk en gruppe amerikanske arkitekter, produktdesignere, ingeniører og forskere sammen for å utvikle en standard for universell utvikling. Etter 2 års arbeid presenterte gruppen en 7-punkt standard som i dag brukes av arkitekter og designere verden over.

Standard for Universellutforming

  1. Enkel og intuitiv i bruk. Utformingen av produktet skal være lett å forstå uten hensyn til sluttbrukerens erfaring, kunnskap om produktet eller språkferdigheter.
  2. Forståelig informasjon – Designet skal kommunisere all nødvendig informasjon på en effektiv måte.
  3. Feiltoleranse – Produktet må utformes på en slik måte at farer og skader minimalisere.
  4. Like muligheter for alle – Designet må være slik at produktet kan brukes av personer med ulike ferdigheter.
  5. Fleksibel brukervennlighet – Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den synshemmede skal kunne høre, den hørselshemmede se og så videre.
  6. Lav fysisk anstrengelse – Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minimal fysisk anstrengelse.
  7. Størrelse og plass – Hensiktsmessig størrelse og plass skal sørge for tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av individets kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitetsutfordringer

Universell utforming i Norge

Universell utforming har de siste årene blitt et satsingsområde for Norge, både på statlig og kommunalt nivå. Målsetningen er at alle nye bygg i Norge, både offentlige og private, skal utformes etter universell standard. Ansvaret for informasjon og gjennomføring av UU er tildelt det nystartede Deltasenteret. Deltasenteret er en seksjon i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og er statens nye kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet i samfunnet. Også Miljøverndepartementet er involvert i gjennomføringen av UU som standard i Norge.

Private bygg

Skal man som privatperson bygge ny bolig i dag er man pliktig å ta hensyn til UU selv om man ikke har funksjonshemmede personer i familien, og heller ikke om man tenker å selge huset. Private nybygg har i stor grad samme krav til UU som offentlige bygg. Eneste markante forskjellen er at private byggherrer ikke kan påkreves å installere ramper og heis for rullestolbrukerer. Men ellers skal bygget være tilpasset alle typer mennesker, uavhengig av fysiske utfordringer. For eksempel skal alle dører bygges uten dørstokk, alle døråpninger må være brede nok for en standard rullestol, alle vinduer må kunne åpnes av en person som sitter i rullestol osv. Om man er usikker på hva som kreves og hvordan du skal kunne beholde de løsninger og design man ønsker samtidig som man tar hensyn til UU, kan man besøke hjemmesiden til Norske arkitekters landsforbund. Det har de samlet en rekke gode tips og råd samt bilder fra hele verden som viser hvordan UU kan integreres med alle typer design.