Derfor er parker viktig

Parker og grøntarealer spiller en viktig rolle i våre liv. Som barn var de lekeplassen vår, både sommer og vinter. Som ungdom var de festarena, og som voksen bruker vi dem som en flukt fra byens mas og stress. For mange innbyggere er parken i dag den eneste kontakten de har med guds grønne natur. Flere undersøkelser de siste 20 årene viser at parker også er en viktig faktor når det kommer til hvordan et nabolag utvikler seg og holder sammen. Andre viser til at parker er i mange tilfeller eneste plassen barn kan være barn. Parken gir barna mulighet til å leke og utforske verden på en måte man ikke kan omgitt av asfalt og mur. I byer og tettsteder hvor lokalsamfunn og kommune samarbeider om å ta parkene i bruk for å øke innbyggernes følelse av tilhørighet og samhold, kan man dokumentere lavere kriminalitet og økt livsglede blant beboerne.

Parkene våre forsvinner

Dessverre er det i dag slik at mange parker fjernes fra bybildet. De bygges igjen eller bare dør ut da kommunen ikke har penger til å ta vare på dem. Fjerning av parker og grøntarealer fra våre bysamfunn har ikke bare en negativ effekt på byen og nabolagene som benytter seg av dem. De spiller en viktig rolle i arbeidet med å forbedre luftkvaliteten og miljøet i byene våre. Parker og grøntarealer absorberer regnvann adskillig bedre enn moderne avløp- og kloakksystemer gjør. Med tanke på de tøffe værforholdene mange forskere mener vi vil oppleve i årene som kommer, kan parkene vise seg å bli en meget viktig investering. Flere byer i USA, som alltid har vært utsatt for tropiske stormer og ekstreme nedbørsmengder, har de siste 15 årene oppfordret og betalt privatpersoner for å anlegge gressplen og plante nye trær på sine eiendommer. De mest oppsiktsvekkende resultatene så langt har kommet fra Garland Texas, hvor grøntarealer grunnlagt via dette prosjektet de siste 3 årene har tatt unna 19 millioner kubikkmeter vann. I tillegg har trærne innbyggerne har plantet sørget for målbar forbedring av luftkvaliteten i områdene. Takket være de nye grøntarealene og trærne har innbyggerne i Garland Texas spart seg selv og nabolagene sine 6,9 millioner dollar i potensielle vannskader og helseproblemer.

Trær gir bedre luftkvalitet

Andre merkbare miljøforbedringer parker og trær kan forbedre, er temperaturen i bykjernen. Sorte, asfalterte flater og store betongkonstruksjoner absorberer varme og sørger for at temperaturen i tettbygde strøk øker betraktelig, noe som igjen øker smogfaren og reduserer luftkvaliteten. Heldigviser dette et problem vi kan løse relativt enkelt. Flere ulike testprosjekter i byer verden over viser at selv et lite antall trær og grønne tak gir en betydelig forbedring. Med litt strategisk plante- og beskjæringsplanering kan man redusere temperaturen mellom 1 og 5 grader, i tillegg til forbedret luftkvalitet for alle innbyggerne. Noe så enkelt som å la eksisterende busker og trær vokse slik at de skyggelegger asfalterte flater vil gi en merkbar forbedring.

Trær reduserer også faren for kreft. En spenstig påstand vi vet, men trær renser luften vi puster inn for en rekke forurensende, kreftframkallende stoffer. Målinger utført i Atlanta i USA, en by velkjent for sin manko på trær og grøntarealer, viser at en investering på 23 millioner dollar i nye trær og grønne tak eller parker, vil rense luften for mer enn 19 millioner tonn forurensning hvert år!  Ikke bare vil dette forbedre luftkvaliteten til millioner av mennesker, men det vil faktisk spare kommunen for 47 millioner dollar hvert år. 47 millioner dollar er hva Atlanta i dag betaler for ulike renseanlegg plassert rundt omkring i byen. Trær og grønne plener øker ikke bare trivsel og letter et menneskesinn, de gjør en usynlig jobb vi mennesker trenger om vi skal overleve på denne jorden.